Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Petr Chlebek: Mé postřehy v oblasti DUMů

Jde o edukativní přínos nebo o vynucenou aktivitu nezbytnou pro nákup vybavení?

V rámci povinné tvorby v „šablonách“ vzniká tak obrovské množství výukových materiálů, že prakticky není možné jim dát systém. Vize, že se jimi nahradí ty tradiční, je nesmyslná, jednak jde často o produkty, ve kterých není garantována návaznost, a dále tolik oblíbené prezentace a texty mají hodně rozdílný vzhled i uspořádání. (první postřeh)

Kolik DUMů bude mít vytvořenou metodiku, jak podle nich učit? Když si stáhnu nějaký kvalitní materiál z portálu RVP.cz, ani v případě velmi dobře zpracovaného produktu mi není vždy jasné, jak jej použít. (druhý postřeh)

Je možné, že jenom neumím DUMy vytvořené někým jiným správně didakticky „uchopit“, ale v čem je vlastně tajemství efektivity přípravy na výuku? V množství materiálů, jejichž prostudování mne stojí více času, než vytvoření vlastních? (třetí postřeh)

Myšlenka tvorby výukových materiálů špatná není. Vyžaduje ale systematický přístup a respektování pravidla, že méně je někdy více. V naprosté většině šablon něco vzniká a nejčastěji pomocí technologií. Základním pilířem jsou tudíž dostatečné ICT dovednosti učitelů, zejména u nových zařízení. Dalším kritériem jsou odborné znalosti, a to v oboru i v didaktice. Dále schopnost stanovit cíle pro výukový produkt a logické realizační kroky. Teprve takto připravený učitel má tvořit výukové materiály pro ostatní. Takže směr technologie – osobní rozvoj – tvorba by se neměl prohazovat. Funguje to tak? Spíše ne, neboť v předloženém procesu chybí prostřední článek. To nemluvím o potřebě plánování na úrovni vedení škol, tentokrát ani ne kvůli časovému harmonogramu (ten pravděpodobně je), ale hlavně z důvodu smysluplnosti vzniklých produktů vzhledem ke koncepci školy.

Převzato s laskavým svolením autora z jeho blogu Chytrák Tim.


    hodnotili 2 uživatelé

6 komentáře k příspěvku

 1. avatar

  ad první postřeh) Co se zde rozumí pod termínem "tradiční výukový materiál" (který by mohl být čímsi nahrazen)?


  ad druhý postřeh) To mi připadá celkem přirozené. Ani sebekvalitnější moji přednášku (pokud jsem kdy takovou vytvořil) za mne nikdo jiný neodpřednáší. Napadá mne, že bych věděl, jak vybrané cizí materiály použít - rozebrat na prvočinitele a ty začlenit do mých materiálů - ale k tomu musí být splněno pár předpokladů: 1) nemuset se ohlížet na tzv. "autorská práva", 2) vhodný formát výchozího materiálu (jen ne na RVP.cz tolik oblíbený pdf!).


  ad třetí postřeh) Je možné, že nikdo neumí "uchopit" cizí DUMy. Dokonce mi to připadá pravděpodobné. Nejspíš prvořadým záměrem tvůrců DUMů je cosi jiného, než aby jejich DUMy mohl používat jiný učitel. A učitel si spíš chce vytvořit svůj osobitý styl, nežli by chtěl svůj styl přizpůsobovat cizím materiálům. Jistě by se to dalo změnit (a odhaduji, že by se to i leckomu líbilo). Avšak doufám, že alespoň v tomto ohledu zůstane pár učitelů nezlomených.


  Kontrolní dotaz: Jsem sám, komu celý článek připadá mimořádně nesrozumitelný? ("Takže směr technologie – osobní rozvoj – tvorba by se neměl prohazovat. Funguje to tak? Spíše ne, neboť v předloženém procesu chybí prostřední článek.")

 2. avatar  Máte pravdu, slovo "tradiční" není úplně vhodné. Vhodnější je "osvědčené" (u sebe to upravím)...
  Na druhý a třetí postřeh jste odpověděl sám, já bych vás opakoval. Taky bych rád z různých materiálů vyzobával to, co se mi hodí, ale jejich prostudování je časově docela náročné (do diskuse o autorských právech se nepouštím). Filozofie "šablon" není o tvorbě produktů pro sebe, jinak by nebyla povinnost je zveřejnit na dostupném místě. A vzniká jich nepřiměřeně moc. Proto otázka efektivity.
  A ne/srozumitelnost? Nevím, jestli je nějak mimořádná. :-) Ta uvedená osa říká, že pokud škola pořídí technologie, měl bych se je nejdříve naučit používat, než pomocí nich začnu tvořit. Aby například interaktivní tabule nekončily jako promítací plátno pro prezentace.
  PCH

 3. avatar

  Možná se tak nějak očekávalo, že se budou učitelé učit za pochodu. U některých to i funguje...

 4. avatar

  Takže u výukových materiálů (tradiční, osvědčené, ...) jde o kvalitu? Já myslel, že jde o formát.


  Filosofie "šablon" může být nazírána jinak tím, kdo stanovil povinnost zveřejnit, a jinak autory. Máte třeba grantové projekty, kde je rovněž stanovena povinnost zveřejnit, a přitom ohledy na to, že by zveřejněné projektové materiály používal někdo jiný než autor někde jinde než v autorově působišti, mohou být autorovi srdečně ukradené. Podmínka splněna, grantové finance vyplaceny ...


  Co se týče interaktivních tabulí, máte pravdu - než aby IT končily jako promítací plátno by bylo lepší prodat je nějakému hejlovi za původní cenu a peníze použít na něco užitečného - třeba na promítací plátno. (Tedy, samozřejmě na dvacet promítacích pláten i s projektory.)


  Nejsem si jistý, zda teď už té vaší ose rozumím. Asi pořád ne, protože já bych ji otočil ochotně. (1) Učitel si vytvoří představu, co by chtěl dělat a jak k tomu použít jakou technologii, (2) škola pořídí TU technologii (a ne nějakou úplně jinou, třeba předraženou interaktivní), (3) učitel začne vytvářet učební materiály.


  Ad učení za pochodu: je vymýšlení za pochodu totéž co "se učení" za pochodu? Jsem myslel, že učitelé mají hlavně učit ostatní, třeba studenty.

 5. avatar

  Ten můj příspěvek není ani tak o učitelích, ale spíše o systému, který je obsahově v šablonách velmi nedotažený. A v té souvislosti má uvedená osa logiku. Jestliže mám v rámci jedné šablony možnost pořídit zařízení, povinnost něco vytvořit (abych mohl mít to zařízení, a navíc netvořím pouze pro sebe), tak v této šabloně chybí určení prostředků na DVPP. To, co navrhujete vy, není v rozporu. Systematické vedení lidí k tomu, aby technologie uměli použít, zde taky nevidím.
  A k poslednímu bodu: učitelé se učí za pochodu a je to dobře. Nejde o obsah, ale o metody.

 6. avatar

  Kolik DUMů bude mít vytvořenou metodiku, jak podle nich učit? No přece žádný. Nic takového v požadavcích není. To by byla jen práce navíc za ubohých 200 (jak kde) korun za kus. Přepočteno na čas by bylo možná výhodnější sbírat hlemýždě. (postřeh první)
  Povinnost DUMy zveřejnit není výrazem nějaké filosofie, ale systémového alibismu: aby mohly přitékat peníze, musí být vidět produce. Na tom je založen celý systém šablon. Proklamovaná inovativnost je jen vějička. (postřeh druhý)
  Na smysluplnost DUMů vzhledem ke koncepci školy není čas. Smysluplná (a pochopitelná) je pouze vize penězotoku. Lepší vrabec v hrsti, než prachy v Bruselu. (postřeh třetí)

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.